Allmänt om symptom

symptom
isberg

De flesta nya patienter som jag ser kommer in pga symptom. Däremot är behandling minst lika mycket inriktad mot funktion. Framförallt om vi ser symptom primärt som smärta.

Se gärna ”filmerna om symptom och smärta” under fliken ”filmer om kiropraktik”!

Ser vi däremot på symptom i ett vidare perspektiv där det också innefattar stelhet, spänning, svaghet, brist på koordination, nedsatt balans etc så har vi chans till tidigare upptäckt av funktionell nedsättning. Lyssnar vi på kroppen och har god kroppsmedvetenhet så speglar symptom funktion betydligt bättre.

Även om fokus vid behandling är funktion, så är smärtsymptom knappast oviktiga utan är något vi absolut vill ta på allvar.
Smärtan är där för att varna oss om risk för skada eller att vi har skadat oss och behöver vara försiktiga. Den är också där för att motivera oss till förändring!
Och där kommer vi in på sökorsaker!
Hade det inte varit för smärtan så hade de flesta trott att allt var bra och kört på som vanligt.
Många av de åkommor som drabbar oss visar sig alltför sent i form av symptom. Dessutom är symptomen ofta milda och diffusa i början och kan vara lätta att nonchalera. Högt blodtryck, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och en rad andra otrevligheter skulle vi gärna vilja upptäcka tidigare för att snabbt kunna gå in och behandla. Så är det också med besvär i rörelseapparaten. Kan vi åtgärda problem tidigt så är det så mycket enklare och vävnadsskadorna är mindre.
En liten skada blir lätt en stor skada om vi fortsätter att belasta fel, och största risken för skada är tidigare skada i samma område!
Dessutom bör målet vara optimal hälsa snarare än att hålla skador borta!
Nog om det🙂

Under ”Vanliga sökorsak”  kan man se några av de vanligaste sökorsakerna som jag möter!

Vanliga sökorsak