Den kiropraktiska behandlingen

Den kiropraktiska behandlingen sker med särskilda handgrepp (justeringar) som kompletteras med annan fysikalisk behandling såsom träning och rehab.

Justeringarna syftar till att återställa ledfunktionen och att optimera nervsystemets funktion i syfte att förbättra rörlighet, medvetenhet och

återfå koordination i stela och inaktiva leder för att balansera och förbättra rörelsemönster.

Genom att optimera funktion ges kroppen bättre möjlighet till återhämtning, läkning och minskad risk för återfall.

Här ligger oftast fokus i den akuta fasen, men eftersom moroten oftast är bättre än piskan, vill vi snabbt skifta fokus mot hälsa, och bort från smärtor och skador.

En bättre funktion tar dig inte bara bort från risk för återfall utan gör dig även rörligare, starkare, uthålligare, stabilare osv.

Manipulationsbehandling, som är den behandlingstyp som är mest förknippad med kiropraktik, innebär en snabb och kontrollerad sträckning av en leds muskler och ledkapslar som gör att signalerna mellan led, muskler och nervsystem stimuleras och aktiveras och att smärtan minskar. Information från olika delar av kroppen tävlar hela tiden om hjärnans uppmärksamhet. Mer information från muskler och leder kommer alltså trycka ner signaler från fibrer som signalerar exempelvis inflammation. Behandlingen hjälper således hjärnan att kunna fokusera på rörelse och kontroll av ett område medans lokala reflexer skapar lokal muskelspasm och spänning reflexmässigt.

Lika viktigt eller viktigare än olika former av manuell behandling är att förklara och visa hur besvären uppkommer och att ge information, råd och övningar för att återskapa effektiva rörelsemönster och beteenden. Med en god medvetenhet och förståelse skapas motivation och kunskap för att patienten ska känna trygghet och en ökad känsla i att själv kunna påverka sin hälsa i rätt riktning.

Vi arbetar efter den biopsykosociala modellen och har alltid en helhetssyn där vi försöker se till hela patientens situation

Stress i arbete eller i det personliga planet, brist på sömn, dålig kost etcetera kommer att begränsa återhämtningen.

Stress i lagom mängd gör oss starkare, såsom när vi stressar en muskel eller ett system genom träning, men först vid den påföljande vilan/återhämtningen kommer kroppen bli starkare.

För mycket stress och för lite återhämtning kommer därför på sikt föra oss närmare överbelastning.

Helhetssynen på människan är en viktig grundpelare inom kiropraktik och vid behandling tas patientens hela livssituation i beaktande.

Likt övriga vårdprofessioner för kiropraktorn journal och har tystnadsplikt.

För att säkerställa att inte underliggande sjukdom föreligger kommer mer allmänna frågor av medicinsk karaktär även ställas och undersökningar som inte nödvändigtvis kan tyckas höra ihop med de besvär som är kontakt orsak.

Vid behov kommer du naturligtvis att remitteras vidare till en annan lämplig specialist