Kiropraktisk behandling

Hur kan kiropraktisk behandling hjälpa mig?
Den kiropraktiska behandlingen sker med särskilda handgrepp (justeringar) som kompletteras med annan fysisk behandling som träning och rehab. Justeringarna syftar till att återställa din ledfunktion och att optimera nervsystemets funktion. Resultatet blir en förbättrad rörlighet och koordination i stela leder.

Återhämtning och läkning
Genom att optimera funktion får din kropp möjlighet till återhämtning och läkning. Dessutom minskar risken för att dina besvär ska komma tillbaka. Här ligger oftast fokus i den akuta fasen, men eftersom moroten är bättre än piskan, vill vi snabbt skifta fokus mot en bättre hälsa – utan smärtor och skador.

”En bättre funktion minskar inte bara risken att besvären kommer tillbaka – den gör dig även rörligare, starkare, uthålligare och stabilare”

Snabb och kontrollerad sträckning
Den vanligaste behandlingsformen inom kiropraktik är manipulations-behandling. Här görs en snabb och kontrollerad sträckning av en leds muskel och ledkapslar. Signalerna mellan led, muskler och nervsystem stimuleras och aktiveras, vilket minskar din smärta.

Tävlar om hjärnans uppmärksamhet
Information från olika delar av kroppen tävlar hela tiden om hjärnans uppmärksamhet. Mer information från muskler och leder kommer alltså trycka ner signaler från fibrer som signalerar exempelvis inflammation.

Behandlingen hjälper med andra ord hjärnan att fokusera på rörelse och kontroll av ett område samtidigt som lokala reflexer skapar en lokal muskelspasm och spänning reflexmässigt.

Orsaker till dina besvär
Det är också viktigt att förklara orsaken till dina besvär och att ge dig råd och övningar för att återskapa effektiva rörelsemönster. Med ökad medvetenhet och förståelse skapas motivation som ger dig trygghet i att själv kunna påverka din hälsa i rätt riktning.

Helhetsbild av din situation
Vi arbetar efter den så kallade biopsykosociala modellen och har alltid en helhetssyn på dig som patient. Stress, brist på sömn, dålig kost etcetera begränsar din återhämtning. Stress i lagom mängd gör dig däremot starkare, t ex när du stressar en muskel genom träning. Men det är först vid den påföljande återhämtningen som din kropp blir starkare.

”I behandlingen fokuserar vi på hela livssituationen”

Tystnadsplikt
Vi för alltid journal och har tystnadsplikt. Vid ditt första besök får du svara på allmänna medicinska frågor för att säkerställa att du inte har några underliggande sjukdomar. Vid behov kommer du att remitteras vidare till en annan specialist.

Välkommen att boka tid hos oss.

Kiropraktisk behandling:

• Sker med särskilda handgrepp (justeringar)
• Behandlar orsaker, inte symtom
• Återställer ledfunktionen och optimerar nervsystemets funktion
• Ger återhämtning, läkning och minskad risk för fortsatta besvär
• Bättre funktion ökar rörligheten
• Fokus på patientens hela livssituation
• Tystnadsplikt och journalföring