Den kiropraktiska behandlingen

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att behandla med händerna.

Kiropraktik är världens tredje största primärvårdsyrkesgrupp efter läkare och tandläkare.

Kiropraktorer har ofta fem års vårdutbildning och ett AT-år för att få legitimation, samt för att få utföra behandlingar.

En kiropraktisk behandling är en trygg behandlingsform baseras på forskning och beprövad erfarenhet.

Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling och förebyggande av funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseorganen.

Kiropraktorn undersöker nervsystemets funktion genom att se på hållning, koordination, balans, rörelsemönster, osymmetrier och

obalanser i muskeltonus så som spänningar, svagheter, stelheter och eventuella strukturella skador.

Stort fokus läggs på att skapa förståelse för hur belastningar skiftar med olika strategier i hur vi utför vardagliga rörelser, och hur vi kan styra utgången.
Överbelastas en led eller muskel så kommer vi ofta gå miste om rörelse och träning i andra muskler och leder.