Min vision:
”En stark kropp genom livets alla faser”

Jag vill att du som patient själv ska förstå problemet, säger David Ermeskog.
Läs hans vision som kiropraktor här.

Många kommer till oss först när de har ont, medan andra uppskattar värdet av att kunna bibehålla och utveckla styrka, rörlighet, koordination på den nivå kroppen förtjänar. Vi behandlar dig för att optimera ditt nervsystems funktion, så att du ska kunna bibehålla en stark kropp genom livets alla faser.

Individuella förutsättningar
Varje patient behandlas utifrån sina individuella förutsättningar. En noggrann undersökning av eventuella strukturella skador och underliggande funktionella obalanser är här av stor vikt.

Nervsystemet styr allt vi gör och rörelsemönster ligger lagrade som program i hjärnan som sedan anpassas efter situationen vi befinner oss i. Vi tänker sällan på vilken muskel och vilka leder vi använder för en specifik rörelse, utan hjärnan försöker hela tiden ge oss lämpliga program för att lösa uppgifterna.

Den enklaste vägen
Säg att du exempelvis ska plocka upp något från golvet. Du kan välja att göra det på flera sätt.  Om du böjer dig från ryggen, väljer höfterna eller knäna, beror på många olika faktorer.
Din hjärna väljer det sätt som är enklast utifrån dina fysiska förutsättningar och de yttre omständigheterna.

Minsta motståndets lag
Det låter väl bra så långt, men vad händer om du har obalanser i systemet? Vad väljer kroppen, en stark muskel eller en svag? En stel led eller en rörlig? Kroppen kommer att välja minsta motståndets lag.

Har du exempelvis stela höfter kommer du undvika att böja dig från höften och kompensera med mer rörelse i ryggen. Och vad händer då? Jo, belastningen i ryggen ökar och du går miste om den där välbehövliga stretchen i höfterna.

Du kommer alltså att stärka de redan starkare partierna ytterligare och mista mer och mer av rörligheten i höften. Tyvärr blir skillnaden mellan höft och rygg större för varje gång du utför rörelsen på det här sättet.

Ryggen blir rörligare, starkare, uthålligare mm, medan du tappar motsvarande funktionalitet i höfterna. På samma sätt kan obalanser sprida sig som onda cirklar i alla mönster. Hjärnan kör helt enkelt det automatiserade programmet.

Droppen som får bägaren att rinna över
Dessa typer av mönster är ofta bakgrunden till en överbelastningsproblematik. Även när själva smärtan uppkommit akut, kanske med en specifik händelse, är det ofta bara droppen som får bägaren att rinna över.

Det behöver i exemplet inte leda till en överbelastning i vävnaden i ryggen, utan skulle lika gärna kunna ske i höftmusklerna. Obalanser och svagheter har en tendens att växa med tiden. Vi blir helt enkelt bra på det vi övar. Med repetition efter repetition befäster vi våra mönster.

Positiva spiraler
Som tur är går det att vända de onda cirklarna till positiva spiraler. Genom att träna upp höfternas funktion och stabilisera bålen med träning kommer höfterna bli allt bättre.
Det går att lära gamla hundar att sitta, men det är såklart lättare om du lär rätt från början ¬– eller kommer in till mig för undersökning och behandling i ett tidigt skede.

Vi bygger också nya rörelsemönster på gamla mönster. Nya aktiviteter som en ny sport, eller ett nytt pass på gymmet kommer att färgas av de styrkor av svagheter som du tidigare byggt upp. Har du bra mönster från början är det positivt, men inte i omvända fallet.

Givetvis kan du få skador även med en perfekt funktion om belastningen är tillräckligt kraftig eller om återhämtningen är dålig. Men i dessa fall finns det inget som bromsar kroppens förmåga till naturlig läkning.

Vad ligger bakom besvären?
I mitt jobb som kiropraktor vill jag skapa mig en så bra bild som möjligt av orsakerna till besvären. Kan jag hjälpa dig att identifiera svagheter i form av nedsatt rörelseförmåga, koordination, styrka, uthållighet mm, så är det inte svårt att träna upp dessa system.

Mycket handlar om medvetenhet. Jag vill att du som patient själv ska förstå problemet.
Se och känna vad som händer i en viss rörelse, förstå hur du ska kunna skapa förändringar, hitta din motivation, så att processen känns spännande och rolig.

”Jag vill att du ska förstå hur du kan skapa
förändringar och hitta din motivation”

Styr över din hälsa

Vi lär oss snabbt och lätt när vi tycker att något är spännande och intressant. Motivationen skapar driv till förändring. Styrka, uthållighet, rörelseomfång, balans, koordination, stabilitet, kondition, snabbhet, timing, etcetera går objektivt att mäta – och här vill vi ha fokus.

Du kan själv se och känna processen, sätta siffror på dina framsteg och göra dem tydligt mätbara. Belöningssystemen kickar igång när du ser och känner positiva förändringar.

Du ska känna att du styr över din egen hälsa, förstå hur och varför skador och överbelastningar kan uppkomma och hur du kan förhindra det. Du ska känna att du har kontrollen och verktygen att skapa den framtid du vill för din kropp.

Talang och tur är överskattat
Oavsett vilken nivå du vill nå med din hälsa, så ligger en stor del av det i dina händer
 – och jag vill hjälpa dig att nå dina mål. Kom ihåg, talang och tur är överskattat.

”Du har bara en kropp, ta hand om den – det är du väl värd”