Vi värnar om din integritet. Personuppgiftspolicyn beskriver hur vi i enlighet med gällande lagar och förordningar hanterar de personuppgifter du delger oss. Vi samlar inte in fler personuppgifter än vad som bedöms nödvändigt för ändamålet. Vårt dataskyddsombud heter David Ermeskog.

Vår behandling och lagring av personuppgifter skiljer sig beroende på om du:

Är patient på någon av våra kliniker
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande att föra en patientjournal enligt patientdatalagen och för att vi ska kunna följa kravet på tillgänglighet till personuppgifter i vården av en patient. Kontaktuppgifter kan användas för uppföljningar av vården och klinikinformation efter en intresseavvägning. Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagens höga krav på sekretess.

Vill ta del av våra nyhetsbrev och utskick
När du registrerat dig för att ta del av nyhetsbrev eller andra utskick så samtycker du till att vi lagrar dina kontaktuppgifter och behandlar dem i en databas. Du kan närsomhelst begära att tas bort ur databasen och avsluta utskicken.

Söker arbete
För att kunna föra en rekryteringsprocess lagrar vi de personuppgifter du delat med dig av till oss. Personuppgifterna raderas efter avslutad rekryteringsprocess.

Hantering av e-post
Integritetskänsliga uppgifter som inkommer med e-post raderas omedelbart efter att nödvändig information överförts till patientjournal. Vid all inkommande e-post görs en intresseavvägning och bedömning för hantering av uppgifterna i ett rättsligt perspektiv.

Viktigt att veta:

Personuppgiftsansvarig enligt denna policy är Ermeskog Kiropraktik AB, org.nr 556682-5658. Kontakta oss via kontaktuppgifter på hemsidan ermeskogkiropraktik.se. Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till behörig tillsynsmyndighet vilket vanligen är Datainspektionen.

Denna personuppgiftspolicy gäller för Ermeskog Kiropraktik AB och inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Två typer av kakor
Det finns två typer av cookies – kakor. Permanenta cookies som sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessions-cookies eller tillfälliga kakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Tillfälliga kakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. På ermeskogkiropraktik.se används endast så tillfälliga kakor för att ge användaren tillgång till funktioner som till exempel beställning av informationsmaterial och val av språk.

Om du inte är sugen på kakor
För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur man ställer in detta är beroende av vilken webbläsare du har.

Nödvändiga
Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera säkert och korrekt och möjliggör grundläggande funktioner, till exempel att identifiera dig när du loggar in på webbplatsen.

Analyscookies
Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats fungerar och tillhandahåller statistik om besökare på webbplatsen. Via dessa cookies kan vi bland annat räkna ut besök och trafikkällor, för att mäta och förbättra hur webbplatsen fungerar. Om du inte samtycker till den här typen av cookies ser vi inte när du har besökt webbplatsen och får ingen information om hur den fungerar.

Marknadsförings- och annonscookies
Dessa cookies används för att analysera ditt beteende på webbplatsen i syfte att kunna leverera anpassat innehåll på webbplatsen från oss och våra samarbetspartners. Dessa cookies kan även användas för så kallad retargeting, vilket innebär att vi kan identifiera dig på webbplatsen för att sedan, när du är på en annan webbplats eller digital kanal, kunna visa dig relevant marknadsföring från oss. De kan även användas för att skapa anpassade målgrupper för annonsering via tredje part. Om du inte samtycker till den här typen av cookies kommer du inte att erbjudas annonser eller information som är anpassad för dig.

Personaliserade annonser
Cookies används också för personaliserade annonser. För att ta del av hur Google använder dina personliga data vänligen besök Google’s Privacy & Terms site.