Ländryggssmärta, Lumbago, Ryggskott

Börjar ofta akut, antingen vid hög belastning utan så mycket underliggande besvär, eller efter något banalt som att ta på sig strumporna, eller resa sig från en stol. I det senare fallet har vi ofta att göra med underliggande besvär som pågått under längre tid, eller att vi har flera händelser under kort tid som skapat en belastning som överskridit vår förmåga till återhämtning och läkning.

Obehandlat klingar dessa besvär ofta av, och med tiden läker skadan. Problemet är att risken för återfall är stor, och då ofta med trenden att det krävs mindre och mindre för att slå upp skadan. Våra kroppar är fenomenala i sin förmåga att läka sig själva, men det kräver lugn och ro, precis som ett sår på huden så får vi en lång läkningsprocess om vi är där och petar och drar i sår och sårskorpa. I början är det lätt att vara försiktig för vi känner av såret så länge inflammation och smärta ligger kvar. När smärtan försvinner betyder inte det att såret är läkt eller hur. Kommer du åt sårskorpan kommer du dra upp skadan och fördröja läkningen. I värsta fall blir resultatet ett fult ärr med svagare och mindre elastisk hud.

Med behandling blir det mer lugn och ro för läkning. Behandling utgår som vanligt på att återställa god funktion och ge kunskap om hur vi ska kunna jobba effektivare för att minska belastning i området initialt genom att få upp rörelse i omgivande områden, men också i nästa fas av läkningen gradvis stärka upp området så att vi nästa gång ska klara belastningarna bättre!

Ischias och diskbråck

Ischias är egentligen mer ett symptom än en diagnos och beskriver utstrålande smärta i benet. Orsakerna kan variera stort och kan innefatta allt från diskbråck som kan skapa lokal inflammation och påverka en eller flera nerver som försörjer benet, till spastisk muskulatur i sätet som strålar ut i benet. Återigen blir fokus att skapa bästa möjliga förutsättningar för läkning. I fallet med diskbråcket handlar det oftast om en utnötningsskada där vävnaden helt enkelt inte orkar med att återhämta sig.
Diskbråck är en relativt vanlig skada som kan komma tidigt i livet vid hög och oftast felaktig belastning, eller med ett mildare och långsammare förlopp senare i livet.
Själva diskbråcket behandlas egentligen inte, utan här vill vi jobba med bålstabilitet så att skadan kan få tid till återhämtning och läkning.
Att bara jobba med bålstabilitet fungerar dock sällan, utan för att kunna vara stabil i bålen så krävs starka rörliga höfter, knän och god rörlighet och uthållighet högre upp i ryggen.
Ländryggen har svårt för rotation och är främst till för att jobba med framåt och bakåtgående rörelser, medans bröstrygg och höft klarar av rotation bra. Tyvärr är vi ofta stela i höfterna och i bröstryggen vilket leder till att länden ofta får skjuta till för mycket rörelse, med tid och upprepning kommer skadorna krypande. Hos vissa som upprepade ryggskott och ibland tyvärr som en diskskada. Prognosen med rätt behandling och träning är god i de allra flesta fall men tyvärr tar det ofta tid både för nervskadan att läka och att bryta mönstret av överansträngning. Bäst är såklart att få hjälp innan det leder till större strukturella skador av den här typen!

Vanliga sökorsak