Min Vision

Många kommer till oss först när de har ont, medan andra uppskattar värdet av att kunna bibehålla och utveckla styrka, rörlighet, koordination på den nivå din kropp förtjänar.

Vi behandlar dig för att optimera ditt nervsystems funktion så att du ska kunna bibehålla en stark kropp genom alla livets faser.

Varje patient behandlas utifrån sina individuella förutsättningar. En noggrann undersökning av strukturella skador, om det föreligger, samt underliggande funktionella obalanser är av stor vikt. Nervsystemet styr allt vi gör, och rörelsemönster ligger lagrade som program i hjärnan som sedan anpassas efter situationen vi befinner oss i.

Vi tänker sällan på vilken muskel och vilka leder vi använder för en specifik rörelse, utan hjärnan försöker hela tiden ge oss lämpliga program för att lösa uppgifterna vi har framför oss.

En enkel uppgift som att plocka upp något från golvet kan se ut på många olika sätt.

Om vi väljer en strategi där vi i huvudsak böjer oss från ryggen, eller om vi väljer höfterna, eller knäna beror på många olika faktorer, och kommer se olika ut även för samma individ vid olika tillfällen.

Hjärnan kommer helt enkelt välja den strategi som är enklast utifrån våra fysiska förutsättningar och de yttre omständigheterna.

Det låter väl bra så långt, men vad händer om vi har obalanser i systemet? Vad väljer kroppen, en stark muskel eller en svag? En stel led eller en rörlig?

Den kommer att välja minsta motståndets lag. Det innebär att om jag till exempel har stela höfter kommer undvika att böja mig från höften och kompensera med mer rörelse i ryggen.

Belastningen ökar då i ryggen och jag går miste om den där välbehövliga stretchen i höfterna.

Jag kommer alltså stärka de redan starkare partierna ytterligare och mista mer och mer av rörligheten i höften. Tyvärr blir skillnaden mellan höft och rygg större för varje gång jag utför rörelsen på detta sätt. Ryggen blir rörligare, starkare, uthålligare etcetera, medans jag tappar motsvarande funktionalitet i höfterna. På samma sätt kan obalanser sprida sig som onda cirklar i alla mönster. Hjärnan kör helt enkelt det automatiserade programmet.

Dessa typer av mönster är ofta bakgrunden till överbelastningsproblematik. Även när själva smärtan då kanske uppkommit akut, med en specifik händelse, är det väldigt ofta bara droppen som får bägaren att rinna över.

Notera att det i exemplet ovan inte behöver leda till en överbelastning i vävnaden i ryggen, utan skulle lika gärna kunna ske i höftmusklerna. Korta och svaga av brist på nödvändig rörelse, krävs till slut inte mycket för att en skada ska uppstå.

Obalanser och svagheter kommer alltså ha en tendens att växa med tiden.

Vi blir helt enkelt bra på det vi övar. Med repetition efter repetition befäster vi våra mönster.

Som tur är går det att vända på dessa onda cirklar till positiva spiraler.

Genom att träna upp höfternas funktion och stabilisera bålen med träning kommer höfterna bli ett allt bättre alternativ.

Det går att lära gamla hundar att sitta, men det är såklart lättare om man lär rätt från början, eller kommer in för undersökning och behandling i ett tidigt skede.

Vi bygger också nya rörelsemönster på gamla mönster. Nya aktiviteter såsom en ny sport, eller ett nytt pass på gymmet kommer att färgas av de styrkor av svagheter som vi tidigare byggt upp.

Har vi bra mönster från början så är det något positivt, men inte i omvända fallet.

Skador kan vi såklart få även med perfekt funktion om belastningen är tillräckligt kraftig, eller om återhämtningen är för dålig, men i så fall finns det inget som bromsar kroppens förmåga till naturlig läkning.

I mitt jobb som kiropraktor vill jag skapa mig en så bra bild av orsaks förhållanden som möjligt. Kan jag hjälpa dig att identifiera svagheter i form av nedsatt rörelseförmåga, koordination, styrka, uthållighet eller vilken parameter som det nu är, så är det inte svårt att träna upp dessa system.

Mycket handlar om medvetenhet. Jag vill att du som patient själv ska förstå problemet. Se och känna vad som händer i en viss rörelse, förstå hur du ska kunna skapa förändringar, hitta din motivation så att processen känns spännande och rolig.

Vi lär oss snabbt och lätt när vi tycker att något är spännande och intressant! Motivationen skapar driv till förändring!

Styrka, uthållighet, rörelseomfång, balans, koordination, stabilitet, kondition, snabbhet, timing, etcetera går objektivt att mäta, och här vill vi ha fokus! Du kan själv se och känna processen, sätta siffror på dina framsteg och göra dem tydligt mätbara. Belönings systemen kickar igång när du ser och känner positiva förändringar!

Du ska känna att du styr över din egen hälsa! Du ska kunna förstår hur och varför skador och överbelastningar kan uppkomma, och hur du kan förhindra det.

Du ska känna att du har kontrollen och verktygen att skapa den framtid du vill för din kropp.

Talang och tur är överskattat!

Oavsett vilken nivå du vill nå med din hälsa, så ligger en väldigt stor del av det i dina händer, och jag vill hjälpa dig att nå dina mål!

Vi har bara en kropp, uppskatta och ta hand om den- det är du väl värd!