Nackbesvär, Nackspärr, Cervikalgi, torticollis, techneck, paddnacke

nackbesvar

Besvär med nacken är en vanlig sökorsak i alla åldrar. Trenden är tyvärr att det kryper ner i åldrarna mer och mer som följd av mindre aktivitet och mer tid med telefoner, paddor och datorer.
Se filmen om ”kiropraktik och hållning” under fliken om ”filmer om kiropraktik”.
Halsryggen är ett komplext område som är till för att kunna stabilisera huvudet på bålen och skapa rörelse för att positionera framför allt ögonen i rätt position mot vår omvärld. Vi vill också vända ansiktet emot den vi pratar med för att vi lättare ska höra vad de säger, och de vad vi säger. I sociala samspel är också ansiktets muskler oerhört viktiga för att visa vår intention, våra känslor etc.
Positionen och rörelsen av huvudet påverkar också balansorgan i innerörat, käkmuskelatur, axelmuskler och muskler i bålen.

Ögonens rörelser är extremt fint sammankopplade med nackens rörelser och balansorganen för att vi ska kunna låsa blicken och hålla fokus på objekt när vi är i rörelse. Dessa system påverkar tillsammans all hållnings muskelatur i kroppen!
Funktionella besvär i nacken är som ni förstår inget som vi vill ha!
Ytterligare en intressant och viktig del i det hela är att stress ofta är en faktor här. Stress skapar spänning i nacke, axlar och käkmuskler. Men som ofta är fallet så går det åt båda hållen. Spänning och smärta i nacke och axlar och käkleder är i sig självt också en ökad källa till stress.
Nackens kotor är dessutom specialiserade på olika typer av rörelser. Den övre delen av halsryggen är bra på rotation. Atlaskotan är exempelvis en ringliknande struktur som i rotationer snurrar runt ett utskott som kommer upp från kotan under. Lederna på kotorna nedanför är istället orienterade för att vara bra på framåt och bakåtgående rörelser.
Tyvärr är många av oss stela i de övre lederna pga att vi hänger fram med huvudet så att tyngdkraften får en mekanisk hävstång. Vi tappar då förmåga att kunna rotera härifrån och hamnar lätt i överbelastning i nedre delen av nacken, övre bröstrygg och axlar. Nedre delen av nacken drabbas därför ofta av sträckningar, artros och ibland också skador på diskar. Överbelastningen i de övre nackmusklerna gör tyvärr även detta område känsligt för skador och överbelastning som kan orsaka akut smärta i nacken eller ge upphov till huvudvärk.
I många fall är stelhet och svaghet i bröstryggen en del av orsaken.
Det är enkelt att känna den här relationen själv. Sätt dig framför en spegel och möt din blick i spegeln. Tillåt sedan bröstryggen att falla fram ock känn vad som händer i nacken.
Du känner säkert hur nacken blir tvungen att kompensera genom att rotera bakåt och att hakan skjuts ut för att hålla ansiktet lodrätt. Följden blir som du märker att musklerna bak i nacken och ner mot axeln blir korta och spända.
Testa också att lägga telefonen i knät och känn hur nacken faller fram och bröstryggen rundas för att ansiktet återigen ska få peka rakt mot det du fokuserar på.
När vi behandlar nacken blir det därför alltid viktigt att se på helheten. Utan att adressera besvär från bröstrygg och axlar och titta på hållning och ergonomi blir effekten av att jobba med nacken sällan varaktig.
I och med den tydliga relationen till ögonens rörelser och balansorganen behöver dessa områden också ofta rehabiliteras för att återfå full motorisk funktion.
Positivt med behandling av nacken är att koordinationen i grunden är mycket bättre än i resten av ryggraden och att det därför är relativt lätt att känna att vi gör rätt eller fel i vardag och i rehab.

Vanliga sökorsak