Screening, Prehab, Rehab och Optimering

Som jag beskrivit tidigare så vill man upptäcka funktionella svagheter i ett tidigt skede.

Vi har alla våra styrkor och svagheter.

Eftersom vi hela tiden eftersträvar att vara så effektiva vi kan efter våra förutsättningar så kommer kroppen välja den enklaste vägen för att lösa uppgiften.
Strategin blir därför att välja en stark muskel hellre än en svag, en rörlig led i stället för en stel, en väl invand rörelse i stället för en obekant etc. Vi flyttar oss alltså bort från mönster som vi inte är trygga i och repeterar in och låser fast oss mer och mer i vår trygghetszon.

Vid undersökning/screening av en patient vill jag därför se på hållning i olika statiska positioner, se hur hållning och vinklar påverkas i rörelse. Jag vill se på koordination, medvetenhet, balans, timing, stabilitet, rörlighet, styrka och uthållighet. Allt för att få en så tydlig bild som möjligt om var patienten befinner sig.
I vår vardag så möter vi en oändlig variation av utmaningar och vi vill kunna variera våra strategier och ha många olika verktyg för att komma upp med den mest effektiva strategin för varje tänkbar uppgift.

Styrkor och svagheter kommer fram tydligt och syns ofta långt innan symptom och skador visar sig.
En spänd och kort muskel i baksida lår kan till exempel kompenseras med att vi böjer oss överdrivet från ryggen, eller att vi måste längre ner i knät för att plocka upp något. Risken för överbelastning i ryggen kommer att öka om vi lägger belastningen där istället för i höften. Vi går dessutom miste om träning av rörelseomfång, styrka och koordination av höftens muskler. Det kommer också att öka risken för t.ex en sträckning eller överansträngning i baksida lår.

Leder skiljer sig mycket åt i vilken typ av rörelse de ska hantera.
Höftleden t.ex är en kulled och har rotationer i alla tre plan, medans leden nedanför, knät är ett gångjärn som ska ha minimalt med rörelse i rotation och sidled. Knät är däremot starkt och rörligt i framåt-bakåtgående rörelser.
Stelheter i höft rotation och sidled kommer därför tyvärr öka risken för rotations och sidledsrörelse av knät vilket ökar risken för trauma i t.ex korsband och menisk och på längre sikt slitage i knäleden.

Kan man upptäcka svagheter tidigt så går det ofta att åtgärda relativt snabbt med behandling och rehab.
Svaga otränade områden svarar mycket bra på träning. Inlärningskurvor är branta i början för att sedan plana ut. Så när vi jobbar med svagheter så går det fort framåt och är ofta väldigt roligt och ger snabb belöning i resultat. Våra svaga länkar bromsar ofta även våra starka områden då en svaghet i kedjan gör att timing och koordination blir lidande.

Träning måste alltså vara riktad mot dina behov. I gruppträningen på gymmet, eller i laget så är det tydligt att alla individer i gruppen är olika. Någon har lätt för stabilitet men en tendens till stelhet, en annan är rörlig men har brister i stabilitet, timing och kontroll.
Träningspasset träffar i bästa fall lite av allas behov. Även i samma övning så kommer en individ behöva ha fokus på att hålla ryggens position, en annan knänas. Tyvärr finns ofta begränsad möjlighet att lägga rörelser på rätt svårighetsnivå för varje enskild individ eller komma med bra feedback.

Fokus ska vara funktion, och teknik.
Medvetenhet om vad du gör och hur du vill utföra en rörelse måste komma först. Sedan behöver vi koordinationen för att kunna genomföra det. Styrka, uthållighet och snabbhet är lätt att bygga när tekniken är på plats! Se filmen om styrka och uthållighet som förklara en del.
Du ska själv vara trygg med att du har kunskapen.
Du ska se och känna att du blir bättre.
Du vill ha tydliga mätbara resultat.
Träningen ska inte kännas som ett måste för att undvika eller minska risk för skada, utan som ett sett att bli starkare, snabbare, uthålligare, rörligare, stabilare, få bättre koordination och timing, balans etc. Jag kommer göra allt för att hitta din motivation och ditt intresse då vi vet hur mycket just motivation och intresse driver inlärning.

Syftet är alltid att optimera funktion oavsett om vi jobbar med prehab proaktivt, eller om det är rehab efter skada. Bra funktion betyder tyvärr inte att du blir immun mot skador, men det kommer att krävas mer för uppkomst av skada och är olyckan framme så är det mindre som hindrar en snabb effektiv läkning.

Med det sagt så är den stora vinsten såklart att känna att du har en stark kropp som presterar på topp!

Vanliga sökorsak